EnglishFrançais

INFO "DE POT VAN OLEN" EN "DE MINI POT VAN OLEN"

Wanneer :
zaterdag 29 september 2018 voor cadetten (U15)
zondag 30 september 2018 voor beloften (U18) en juniors/seniors (U21+)
zaterdag 22 september 2018 voor pupillen (U11) en miniemen (U13)

Waar :
Gemeentelijke Sporthal
P.Verhaertstraat 7
2250 O.L.Vr.Olen

Wedstrijdsysteem :
Cadetten (U15) kampen eerst in poule, waarna de eerst geplaatsten van elke poule doorstoten naar een tabel met enkele herkansing.
Meerdere kampen zijn dus voor elke judoka gegarandeerd.

De wedstrijden gaan door op 4 tatami’s bij U11 en U13 en op 3 tatami's bij U15, U18 en U21+.

Weging :
zaterdag 29 september 2018

• U15 heren: -34, -38, -42, -46, -50 Weging van 08u15 tot 08u45
• U15 heren: -55, -60, -66, +66 Weging van 12u00 tot 12u30
• U15 dames: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Weging van 14u00 tot 14u30

zondag 30 september 2018

• U18 heren: -42, -46, -50, -55, -60, -66 Weging van 08u15 tot 08u45
• U18 heren: -73, -81, -90, +90 Weging van 10u30 tot 11u00
• U18 dames: Alle gewichten Weging van 12u00 tot 12u30
• U21+ heren: Alle gewichten Weging van 14u00 tot 14u30
• U21+ dames: Alle gewichten Weging van 15u00 tot 15u30

zaterdag 22 september 2018
• U11 jongens: Alle gewichtenWeging van 08u30 tot 09u00
• U11 meisjes: Alle gewichtenWeging van 09u00 tot 09u30
• U13 jongens: Alle gewichtenWeging van 12u00 tot 12u30
• U13 meisjes: Alle gewichtenWeging van 12u30 tot 13u00

Wedstrijden :
zaterdag 29 september 2018
U15 heren: 09u30
U15 dames na de heren

zondag 30 september 2018
U18: 09u30
U21+: na de U18

zondag 22 september 2018
U11: 09u30
U13: 13u00

Categorieën :
U15 heren: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 en +66 kg
U15 dames: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 en +63 kg
U18 heren: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 en +90 kg
U18 dames: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 en +70 kg
U21+ heren: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 en +100 kg
U21+ dames: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 en +78 kg

Wedstrijdduur :
U11: 2 minuten
U13: 2 minuten
U15: 3 minuten
U18: 4 minuten
U21+: 4 minuten

Minimum graad :
U11: 5de Kyu
U13: 4de Kyu
U15: 3de Kyu
U18: 3de Kyu
U21+: 3de Kyu

Inschrijvingsrecht :
U11 / U13: €2 per ingeschreven judoka
U15 / U18 / U21+: €12 per ingeschreven judoka (€20 bij laattijdige inschrijving!)

Betaling aan
:
Judoclub Olen vzw, Grensstraat 20, 2250 Olen
KBC: 733-0014548-28
IBAN: BE37 7330 0145 4828
BIC: KREDBEBB

Inkom : €5 per persoon (+12j) uitgezonderd deelnemende judoka’s
NederlandsFrançais

INFO "DE POT VAN OLEN" AND "DE MINI POT VAN OLEN"

When :
Saturday 29 September 2018 for U15
Sunday 30 September 2018 for U18 and U21+
Saturday 22 September 2018 for U11 and U13

Where :
Communal sports hall
P.Verhaertstraat 7
2250 Olen

Match system :
Cadets (U15) are divided into groups, the first and second of each group continue to a table with simple repechage. Each judoka is sure of multiple fights.

Fights take place on 4 tatami's for U11 and U13 and on 3 tatami's for U15, U18 and U21+.

Weigh-in :
Saturday 29 September 2018

•U15 men: -34, -38, -42, -46, -50 Weigh-in from 08h15 to 08h45
•U15 men: -55, -60, -66, +66 Weigh-in from 12h00 to 12h30
•U15 women: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Weigh-in from 14h00 to 14h30

Sunday 30 September 2018

•U18 men: -42, -46, -50, -55, -60, -66 Weigh-in from 08h15 to 08h45
•U18 men: -73, -81, -90, +90 Weigh-in from 10h30 to 11h00
•U18 women: All weights Weigh-in from 12h00 to 12h30
•U21+ men: All weights Weigh-in from 14h00 to 14h30
•U21+ women: All weights Weigh-in from 15h00 to 15h30

Saturday 22 September 2018
•U11 boys All weightsWeigh-in from 08h30 to 09h00
•U11 girls All weightsWeigh-in from 09h00 to 09h30
•U13 boys All weightsWeigh-in from 12h00 to 12h30
•U13 girlsAll weightsWeigh-in from 12h30 to 13h00

Matches :
Saturday 29 September 2018
U15 men: 09h30
U15 women after men

Sunday 30 September 2018
U18: 09h30
U21+: after U18

Saturday 22 September 2018
U11: 09h30
U13: 13h00

Categories :
U15 men: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 and +66 kg
U15 women: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 and +63 kg
U18 men: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 and +90 kg
U18 women: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 and +70 kg
U21+ men: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 and +100 kg
U21+ women: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 and +78 kg

Match duration :
U11: 2 minutes
U13: 2 minutes
U15: 3 minutes
U18: 4 minutes
U21+: 4 minutes

Minimum grade :
U11: 5th Kyu
U13: 4th Kyu
U15: 3rd Kyu
U18: 3rd Kyu
U21+: 3rd Kyu

Registration fee :
U11 / U13: €2 per registered judoka
U15 / U18 / U21+: €12 per registered judoka (€20 for belated registrations!)

Payment to
:
Judoclub Olen vzw, Grensstraat 20, 2250 Olen
KBC: 733-0014548-28
IBAN: BE37 7330 0145 4828
BIC: KREDBEBB

Entrance fee : €5 per person (+12j) except contestants
NederlandsEnglish

INFO "DE POT VAN OLEN" ET "DE MINI POT VAN OLEN"

Quand :
samedi le 29 septembre 2018 pour U15
dimanche le 30 septembre 2018 pour U18 et U21+
samedi le 22 septembre 2018 pour U11 et U13

Où :
Salle omnisports communale
P.Verhaertstraat 7
2250 Olen

Système des combats :
Pour cadets, les préliminaires se font en poule de 3 ou 4, les deux premières places continueront dans un tableau avec simple repêchage.
Plusieurs combats sont garantis pour chaque judoka.

Les combats se passent sur 4 tatamis pour U11 et U13 et sur 3 tatamis pour U15, U18 et U21+.

Pesée :
samedi le 29 septembre 2018

•U15 hommes: -34, -38, -42, -46, -50 Pesée de 08h15 à 08h45
•U15 hommes: -55, -60, -66, +66 Pesée de 12h00 à 12h30
•U15 femmes: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Pesée de 14h00 à 14h30

dimanche le 30 septembre 2018

•U18 hommes: -42, -46, -50, -55, -60, -66 Pesée de 08h15 à 08h45
•U18 hommes: -73, -81, -90, +90 Pesée de 10h30 à 11h00
•U18 femmes: Tous les poids Pesée de 12h00 à 12h30
•U21+ hommes: Tous les poids Pesée de 14h00 à 14h30
•U21+ femmes: Tous les poids Pesée de 15h00 à 15h30

samedi le 22 septembre 2018
•U11 garçons Tous les poidsPesée de 08h30 à 09h00
•U11 filles Tous les poidsPesée de 09h00 à 09h30
•U13 garçons Tous les poidsPesée de 12h00 à 12h30
•U13 fillesTous les poidsPesée de 12h30 à 13h00

Combats :
samedi le 29 septembre 2018
U15 hommes: 09h30
U15 femmes après les hommes

dimanche le 30 septembre 2018
U18: 09h30
U21+: après U18

samedi le 22 septembre 2018
U11: 09h30
U13: 13h00

Catégories :
U15 hommes: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 et +66 kg
U15 femmes: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 et +63 kg
U18 hommes: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 et +90 kg
U18 femmes: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 et +70 kg
U21+ hommes: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 et +100 kg
U21+ femmes: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 et +78 kg

Durée des combats :
U11: 2 minutes
U13: 2 minutes
U15: 3 minutes
U18: 4 minutes
U21+: 4 minutes

Grade :
U11: au moins 5ième Kyu
U13: au moins 4ième Kyu
U15: au moins 3ième Kyu
U18: au moins 3ième Kyu
U21+: au moins 3ième Kyu

Frais d'inscription ::
U11 / U13: €2 par judoka inscrit
U15 / U18 / U21+: €12 par judoka inscrit (€20 pour les inscriptions tardives!)

Paiement à :

Judoclub Olen vzw, Grensstraat 20, 2250 Olen
KBC: 733-0014548-28
IBAN: BE37 7330 0145 4828
BIC: KREDBEBB

Entrée : €5 par personne (+12j) sauf judokas participants

free counters